Điều khoản sử dụng

Nệm nước tốt cho sức khoẻ mọi người bán ở đâu?

Chào mừng bạn đến với website Nhac.org.net.vn của Website sưu tầm nhạc Nhac.org.net.vn.

Vui lòng đọc kỹ thỏa thuận cung cấp và sử dụng Website sưu tầm nhạc Nhac.org.net.vn này trước khi bạn sử dụng các tính năng trên Website sưu tầm nhạc Nhac.org.net.vn. Một khi đã sử dụng nghĩa là bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và tuân thủ những điều khoản dưới đây:

Điều 1: Bản chất

Đây là website sưu tầm nhạc theo sở thích, không phải trang mạng xã hội hay của tổ chức nào.

Điều 2: Không đăng nhập

Website Nhac.org.net.vn không cần phải đăng nhập khi sử dụng bất cứ tiện ích nào.

Điều 3: Thoải mái Download (Tải về)

Download không cần đăng nhập, không cần tốn tiền, chỉ cần bấm Download, hoàn toàn miễn phí.

Điều 4: Các hành vi bị nghiêm cấm

Bạn hiểu và đồng ý rằng, việc sử dụng sản phẩm, Website sưu tầm nhạc Nhac.org.net.vn là quyền lợi đồng thời là nghĩa vụ của bạn, xét trên phương diện đạo đức và pháp luật.

Tuân thủ quy định luật pháp, người sử dụng không được lợi dụng việc cung cấp, sử dụng Internet và thông tin trên ứng dụng tương tác và chia sẻ thông tin trên Website sưu tầm nhạc để thực hiện các việc sau:

Chống lại Nhà nước; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;

Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

Xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, lăng mạ, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc, gây hiềm khích lẫn nhau….)

Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.

Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia, hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp Internet và thông tin trên mạng.

Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

Điều 5: Quyền của người sử dụng Website sưu tầm nhạc

Tất cả người sử dụng có quyền:

Được sử dụng các sản phẩm, Website sưu tầm nhạc Nhac.org.net.vn và/hoặc các sản phẩm, khác của NHAC.ORG.NET.VN.

Được thực hiện các quyền khác theo quy định pháp luật.

Điều 6: Trách nhiệm Nhac.org.net.vn

Công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng Website sưu tầm nhạc.

Có trách nhiệm hỗ trợ thành viên, người sử dụng Website sưu tầm nhạc trong quá trình sử dụng sản phẩm, Website sưu tầm nhạc Nhac.org.net.vn.

Nhận và giải quyết khiếu nại của người sử dụng Website sưu tầm nhạc trong quá trình sử dụng sản phẩm, Website sưu tầm nhạc Nhac.org.net.vn.

Điều 7: Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu của bạn để tùy biến và cải tiến nhằm phục vụ bạn tốt hơn. Chúng tôi không sử dụng thông tin của bạn vào mục đích bất hợp pháp. Chúng tôi được quyền cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba trong các trường hợp nhưng không giới hạn:

Chúng tôi được bạn chấp thuận.

Chúng tôi có thể dùng các thông tin liên quan đến các hoat động của tài khoản người dùng cho các việc cải tiến chất lượng hệ thống, chất lượng và xác định xu hướng xã hội.

Do website Nhac.org.net.vn cung cấp yêu cầu sự tương tác với một bên thứ ba hoặc do bên thứ ba cung cấp;

Điều 8: Nội dung thông tin trên Website sưu tầm nhạc Nhac.org.net.vn

Tại các khu vực được phép đăng tải nội dung (bài hát, video), bạn có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định và bạn phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác cũng như tính hợp pháp, các trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, thông tin, chia sẻ của bạn với cá nhân người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng, tổ chức sử dụng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép nội dung của bạn xuất hiện hay tồn tại trên Website sưu tầm nhạc Nhac.org.net.vn hoặc tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.

Điều 9: Cập nhật thỏa thuận sử dụng

Các điều khoản quy định tại Thỏa thuận sử dụng Website sưu tầm nhạc Nhac.org.net.vn và/hoặc thỏa thuận sử dụng sản phẩm khác của NHAC.ORG.NET.VN được quy định trên website từng sản phẩm, có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới người sử dụng. Website sưu tầm nhạc Nhac.org.net.vn sẽ công bố rõ trên trang chủ website về những thay đổi, bổ sung đó.

Điều 10: Xung đột trong các nội dung thỏa thuận sử dụng

Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của Thỏa thuận này xung đột với các quy định của quốc gia sở tại, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Thỏa thuận vẫn giữ nguyên giá trị.

Gửi khiếu nại bản quyền

Nếu quý vị sở hữu thông tin, Nhac.org.net.vn sẽ xóa ngay. Hãy gửi khiếu nại cho chúng tôi:

Họ và tên (bắt buộc)

Email (bắt buộc)

Chủ đề

Nội dung

BBT Nhac.org.net.vn

Điều khoản sử dụng
5 (100%) 1 vote