V.A

Vọng Cổ Tình Xuân (Remix) – Khưu Huy Vũ, Saka Trương Tuyền - V.A