V.A

Tuyết rơi đêm Giáng sinh – Minh Vương M4U, Thùy Chi - V.A