V.A

Thần Tài Đến (Remix) – Khưu Huy Vũ, Đinh Kiến Phong - V.A