V.A

Ngày Xuân Long Phụng Xum Vầy (Remix) – Khưu Huy Vũ, Đinh Kiến Phong - V.A