V.A

Khúc đồng ca đêm Noel – Tam Ca Thế Hệ Mặt Trời - V.A