V.A

Hai Mùa Noel – Nguyễn Hồng Ân, Phạm Quỳnh Anh - V.A