V.A

Giáng Sinh Ngọt Ngào – Khổng Tú Quỳnh, Radio - V.A