V.A

Giáng Sinh Ngọt Ngào – Khổng Tú Quỳnh, Ngô Kiến Huy - V.A