V.A

Chào Đón Giáng Sinh – Minh Quân & Tốp Ca – V.A - V.A