V.A

Câu Chuyện Đầu Năm (Remix) – Khưu Huy Vũ, Saka Trương Tuyền - V.A