V.A

Bụi Phấn – Noo Phước Thịnh, Khổng Tú Quỳnh, Nam Cường - V.A